skip to Main Content
Werkbezoek D66 Inholland Jobstap

Werkbezoek D66 over het succesvol inzetten externe jobcoach

Om het succes van de inzet van jobcoaching te laten zien, waren D66-Kamerlid Sjoerd Warmerdam en kandidaat-Kamerlid Dorien Blommers op werkbezoek bij hogeschool Inholland. Hogeschool Inholland heeft, via OVAL-lid Stichting Jobstap, meer dan 40 mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Via dit werkbezoek wil OVAL laten zien wat de toegevoegde waarde van externe jobcoach voor iemand met een arbeidsbeperking kan zijn en bovendien welke meerwaarde een jobcoach heeft voor een werkgever in de begeleiding van iemand met een arbeidsbeperking.

Meerwaarde en noodzaak van inzet jobcoach erkent

De (kandidaat)Kamerleden waren onder de indruk van het mooie werk dat door Stichting Jobstap en Inholland wordt gedaan. Zij zien de noodzaak en meerwaarde van het inzetten van een jobcoach voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij zijn het daarbij met OVAL eens dat de doelgroep, zoals voor statushouders of bijstandsgerechtigden, die gebruik zou kunnen maken van jobcoaching, uitgebreid dient te worden. Dit staat ook in het D66-verkiezingsprogramma. Verbaasd waren zij echter over de knelpunten die worden ervaren door de jobcoach, werknemer en werkgever.

Jobstap en Inholland tevreden over samenwerking

Tijdens het werkbezoek liet Inholland weten zeer tevreden te zijn over de samenwerking met Stichting Jobstap. Door de samenwerking met Stichting Jobstap hebben zij al veel mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk geholpen en voldoen zij (bijna) aan de banenafspraak. De reden voor hen om met Stichting Jobstap in zee te gaan, is vanwege hun expertise, ondersteunende rol in het verminderen van de administratieve lasten, toegang tot een brede pool van kandidaten en nationale dekking van diensten. Allemaal elementen waarin externe jobcoachorganisaties een enorme toegevoegde waarde in hebben.

Knelpunten jobcoaching roepen vragen op

Vanuit OVAL werd tijdens het werkbezoek gewezen op de ervaren knelpunten die jobcoachorganisaties dagelijks ervaren. Het feit dat gemeenten verschillende eisen stellen rondom de inzet van jobcoaching, jobcoaches geen rol hebben bij het vinden van nieuw werk en er een strikte scheiding tussen coaching op het werk en in de privésfeer is, beperkt de succesvolle inzet van jobcoaching. Ook het feit dat handhaving en jobcoaching bij gemeenten veelal bij dezelfde persoon liggen, riep vragen bij de (kandidaat)Kamerleden op. Om de knelpunten aan te pakken, heeft OVAL gewezen op de aanbevelingen van het UWV-rapport ‘Jobcoaching onder de loep. Verbetermogelijkheden externe jobcoaching’ en de aanbeveling uit dit rapport op te pakken.

Inzet externe jobcoach leidt tot inclusievere arbeidsmarkt

De uiteindelijke conclusie van alle aanwezigen was dat we iedereen die dat nodig heeft een jobcoach gunnen. Om uit te zoeken of werken mogelijk is en als je aan het werk bent om de juiste ondersteuning en begeleiding te krijgen. Een externe jobcoach biedt deze ondersteuning en kan vaker worden ingezet. Meer inzet van een externe jobcoach leidt namelijk tot een inclusievere arbeidsmarkt in Nederland, waarop iedereen die kan en wil werken mee mag doen. En als bijkomend voordeel een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt.

Originele bron: OVAL

Benieuwd naar het uitgebreide verslag?
Lees het uitgebreide verslag van De Normaalste Zaak

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top