skip to Main Content

Werkbegeleiderstrainingen Jobstap Educatyf

Werkbegeleiderstraining van Educatyf

Heb jij als werkgever mensen met een arbeidsuitdaging in dienst? Dan weet je dat deze mensen met beetje extra ondersteuning prima kunnen werken. Vanuit ons label Jobstap Educatyf bieden wij werkbegeleiders-trainingen aan medewerkers die een collega met een arbeidsuitdaging hebben of gaan krijgen. Onze trainers geven waardevolle tips en tricks in een tweedaagse in company training, een combinatie van theorie én praktijk.

Training op maat

Voorafgaand aan de training kijken de trainers samen met jou als werkgever waar de nadruk moet komen te liggen. Heb je mensen in dienst met een lichamelijke beperking, ASS of NAH? We stemmen de inhoud van de training af op de doelgroep en de behoefte binnen jullie organisatie.

Kennis en ervaring

Onze trainers zijn tevens jobcoach en delen kennis en ervaring vanuit hun dagelijkse praktijk. Zij weten wat werkt en laten jouw medewerkers zien waar zij attent op moeten zijn. Daarnaast is het mogelijk dat een ervaringsdeskundige uit ons netwerk de training bijwoont. Deelnemers ervaren deze bijdrage als erg waardevol en verhelderend.

Interactief

Het is belangrijk om te weten wat de kenmerken zijn van de beperking van je collega en waar iemand tegenaan loopt. Wat heeft iemand nodig en wat werkt juist minder goed? Naast de theorie besteden we veel aandacht aan casuïstiek. Welke situaties kom je tegen op de werkvloer en hoe ga je daarmee om? Wat kan anders of beter? Om dit te ervaren maken we gebruik van rollenspellen en andere oefeningen.

 “Ik heb nu meer houvast hoe ik met mijn ‘bijzondere collega’s’ kan omgaan.”

Kwaliteiten

Hoewel mensen met een neurodivers brein of een lichamelijke beperking belemmeringen ervaren in hun werk, beschikken zij natuurlijk ook over kwaliteiten. We functioneren allemaal beter als we onze kwaliteiten kunnen benutten. Daarom ligt de focus op de mogelijkheden en hoe we de beste versie van jezelf naar boven kunnen laten komen. Dat vraagt om bewust te zijn van jezelf en de ander. En daarnaast is het van belang voor de borging om te weten waar je oog voor moet hebben.

Ervaringen

Deelnemers aan de werkbegeleiderstraining noemen de training laagdrempelig en ervaren de inbreng van eigen casussen en rollenspellen als erg leerzaam. Gemiddeld belonen zij de training met een ruime acht.

Ons doel is om meer begrip, empathie en draagvlak te creëren voor werknemers met een arbeidsuitdaging en werkbegeleiders vaardiger te maken in de omgang met mensen uit deze doelgroepen. Zo dragen wij bij aan een arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen naar eigen kunnen.

Contact

Ga voor meer informatie over onze trainers en trainingen naar de pagina van Educatyf.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top