skip to Main Content

Wat deed jouw organisatie op Diversityday?

Jobstap organiseerde een werklunch voor inclusie

Vorige week, dinsdag 4 oktober was het Diversityday. Een dag waarop dit jaar zo’n zeshonderd organisaties stilstonden bij het belang van diversiteit en inclusie. Jobstap nodigde verschillende partijen uit op het hoofdkantoor in Velp, voor een werklunch met als thema diversiteit en inclusie op de werkvloer. Alle aanwezigen hadden hun eigen motivatie om aanwezig te zijn.

Met hulp de arbeidsmarkt op

Directeur Ton van Trienen: “Steeds meer gemeenten en bedrijven sluiten zich aan bij Diversityday om dit thema onder de aandacht te brengen. Voor Jobstap is het van belang dat seksuele geaardheid, andersdenkenden, anderstaligen en mensen met een arbeidsbeperking, binnen de werkomgeving een goede plek kunnen krijgen. Onze doelgroep, mensen met een arbeidsbeperking, is een minderheid in de maatschappij. Zij komen niet gemakkelijk de arbeidsmarkt op en hebben daar extra hulp bij nodig.”

Luc Bannink, eigenaar van re-integratiebedrijf AT- Groep, meent dat iedereen mee moet kunnen doen op basis van gelijkwaardigheid. “We moeten niet de nadruk leggen op wat je hebt of op welke manier je anders bent dan het grote gemiddelde. Dat is helemaal niet interessant, als we maar normaal met elkaar kunnen samenwerken. Ik ben erg geïnteresseerd in technologie die je kunt gebruiken om mensen met een beperking te ondersteunen op de werkvloer of in hun zoektocht naar werk.”

Technologie als hulpmiddel voor inclusie

Jobstap is altijd op zoek naar dit soort nieuwe technologie en daarom hadden wij Dora Herkhoff uitgenodigd, Community Manager van Speaksee. In Nederland hebben circa 800.000 een ernstige gehoorbeperking, slechts een derde van hen is aan het werk. Dit hulpmiddel kan enorm helpen om inclusie en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. Dora vertelt: “Speaksee heeft mijn werkzame leven echt veranderd. Een gehoorapparaat is voor mij (en veel andere mensen) niet afdoende, ik mis heel veel en er is veel ruis.”

“Zelf heeft Jobstap natuurlijk ook mensen in dienst met een arbeidsbeperking en onder hen ook mensen met een auditieve beperking. Het is heel interessant om te zien wat technologie kan toevoegen, om het werk voor die collega’s makkelijker te maken”, zo vertelt HR-manager Ilona Spijkerman.

Dora Herkhoff
De tolk van Dora vertaalde voor ons

Interesse van andere partijen

Ook partijen als UWV hebben steeds meer aandacht voor inclusie en participatie van minderheden en weten dat technologie daarbij kan helpen. Zo is Frank Groen, arbeidsdeskundige bij UWV Arnhem aangesloten bij de Coalitie voor technologie en inclusie en is hij betrokken bij allerlei initiatieven voor mensen met een visuele of auditieve beperking en mensen die stotteren. Hij kent Dora Herkhoff en schoof graag aan voor haar presentatie over Speaksee op deze Diversityday. Frank onderzoekt of het UWV deze tool ook zou kunnen vergoeden: “Ik heb daar nog geen positief antwoord op, omdat het op dit moment bij de zorgverzekering thuishoort. Maar ik ben heel geïnteresseerd om te kijken hoe we met elkaar verder kunnen komen.”

Dorus Klomberg, wethouder van gemeente Rheden gaf aan dat het nieuwe collega van wethouders, dat in mei dit jaar benoemd is, een belangrijk punt wil maken van diversiteit en inclusie. Hij is momenteel aan het verkennen op welke manier zij daar het beste invulling aan kunnen geven en vond het erg nuttig om aanwezig te zijn bij deze lunch, waar zoveel kennishouders aanwezig waren.

Missie geslaagd, maar de strijd gaat verder

Deze Diversityday bijeenkomst werd door allen als geslaagd ervaren, alleen al door de gedeelde motivatie om mensen met een arbeidsbeperking aan een duurzame baan te helpen. Daarnaast was iedereen onder de indruk van de presentatie over Speaksee en de mogelijkheden die het biedt voor inclusie van dove werkzoekenden. Jobstap zet de strijd voort om ook deze doelgroep aan een baan te helpen, liefst met behulp van deze technologische vernieuwing.

Ook connecten met Jobstap?

Heb je als werkgever inspiratie gekregen van dit verhaal en wil je ook starten met inclusief werkgeverschap? Wij ondersteunen graag! Kijk op onze website wat Jobstap voor jou kan doen. Je kunt ons natuurlijk ook bellen op 026-33 97 520 of mailen.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top