skip to Main Content

Staatssecretaris houdt vast aan loondispensatiemaatregel

Het instrument loondispensatie zal loonkostensubsidie gaan vervangen. Loondispensatie zorgt ervoor dat werkgevers alleen loon hoeven te betalen voor de daadwerkelijke productiviteit van werknemers met een beperking. Deze werknemers krijgen inkomensaanvulling van de gemeente. De maatregel werd al in het Regeerakkoord aangekondigd, maar gemeenten lieten zich kritisch uit. Met loondispensatie wordt het namelijk mogelijk voor werkgevers om mensen met een arbeidshandicap onder het minimumloon te betalen. Toch zet Staatssecretaris Van Ark de maatregel door. Zo bleek deze week uit de hoofdlijnennotitie die zij aan de Eerste en Tweede Kamer stuurde.

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag

Het doel van de maatregel is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het voordeel voor werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen, is dat hij met een eenvoudiger systeem te maken krijgt in plaats van verschillende loonkostensubsidieregelingen.

Bron: www.platformarbeidsmobiliteit.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top