skip to Main Content

SOCIAL RETURN – ISS zet zich maximaal in voor duurzame inclusie

ISS ziet het als haar plicht om het medewerkersbestand een goede afspiegeling te laten zijn van de maatschappij, waarin kwetsbare en ondervertegenwoordigde groepen ondersteuning krijgen, werk bij ISS vinden én houden. Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal, het investeren in inclusie helpt ons ‘employer of choice’ te worden en de klanttevredenheid te vergoten. Daarnaast speelt inclusief werkgeverschap een rol in het kunnen voldoen aan contractuele eisen (Social Return on Investment). Dit alles doen we op een wijze waarop we niet alleen de economische vooruitgang van ISS borgen, maar ook die van de maatschappij.

Om dit beleid verder vorm te geven, heeft ISS een ESF Subsidie aangevraagd. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers. De Europese Unie verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Unie. Nederland heeft van 2014 tot en met 2020 een bedrag van € 507 miljoen te besteden. In Nederland wordt dat geld besteed aan de volgende thema’s binnen het ESF-programma:

-Actieve inclusie: re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

-Actief en gezond ouder worden: het bevorderen van duurzame arbeidsinzet van werkenden.

Met de twee toegekende ESF Duurzame Inzetbaarheid Subsidies onderneemt ISS acties om de oudere “senior” medewerkers gezond tot aan hun pensioen te laten werken. Zij worden ingezet om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden als werkbegeleiders. Op deze manier wil ISS het menselijke kapitaal optimaal benutten: de kennis en ervaring van de “senior” medewerkers als werkbegeleiders duurzaam inzetten en de duurzame inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit resulteert in minder ziekteverzuim en grotere tevredenheid onder alle medewerkers én werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoe doet dit ISS dit?

De afgelopen jaren heeft ISS al veel in gang gezet om deze inclusie-ontwikkeling binnen de organisatie te versnellen. Zo zijn onder andere (coach)organisaties Jobstap en Restart als consultants ingehuurd om de doelgroep van “senior” medewerkers professioneel te begeleiden in de functie van werkbegeleider.

In deze consulting is aandacht voor de samenwerking tussen de medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt, de werkbegeleider en de leidinggevende. Maatwerk staat altijd centraal in deze consultancy. Doordat ondersteuningsvraagstukken vanuit verschillende domeinen voortkomen, is deze vaak divers. Arbeidsgerelateerde ondersteuningsvraagstukken pakken we op met onze werkbegeleiders en een coach. Ondersteuningsvraagstukken die voortkomen uit aandachtsgebieden buiten het domein arbeid, verwijst ISS altijd door naar andere organisaties.

Op een juiste, duurzame en adequate wijze uitvoering geven aan deze ondersteuningsvraagstukken vraagt om de specifieke ondersteuning die ISS bij Jobstap en Restart inkoopt.

In het kader van de ESF subsidie heeft ISS twee projecten opgezet waar dit een rol gaan spelen: één project binnen cleaning, de ander binnen catering. De projecten zijn gefinancierd voor één jaar, daarna zorgt ISS zelf voor de continuïteit.

Op verschillende locaties krijgt deze inzet van de werkbegeleider vorm. Zoals bijvoorbeeld op de locatie van Collega Eric van de Weg (coördinator social return). Hij en zijn collega’s krijgen stevige ondersteuning van Jobstap over hoe de duurzame plaatsing en begeleiding van tien kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt het beste vorm te geven. Een taak die hij samen met zijn collega’s uitvoert. ISS biedt het team van collega’s die op de werkvloer begeleiden een training aan, zodat ook zij de juiste handvatten krijgen om deze kandidaten de begeleiding te geven die nodig is. Eric is als werkbegeleider beschikbaar om de samenwerking en ondersteuning verder vorm te geven.
Dit werpt zijn vruchten af; de klant is blij met de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, de jonge medewerkers zijn blij met hun nieuwe baan én maken met hun inzet de fysieke belasting van de oudere medewerker lichter, die kan op zijn beurt zijn ervaring in zetten op de werkvloer als werkbegeleider. Een win – win situatie; duurzame inclusie bij ISS. Wij maken er écht werk van!

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top