skip to Main Content

Samen werken aan duurzame werkplekken

Volgende stap in samenwerking 

Jobstap werkt samen met Werkgever Service Punt Parkstad en jobcoachorganisatie De Werkmeester aan duurzame werkplekken. Deze week tekenden zij een samenwerkingsovereenkomst en bezegelen daarmee hun samenwerking.

Behoefte aan jobcoaching neemt toe

De krapte op de arbeidsmarkt is nog steeds enorm. Alle kandidaten die via WSP Parkstad direct bemiddelbaar waren naar werk, zijn inmiddels aan het werk. Fred Dijk, algemeen directeur WSP Parkstad legt uit: “WSP Parkstad is voor de gemeente Heerlen mede verantwoordelijk voor het naar werk begeleiden van mensen die zich melden voor een uitkering. Door onze rol aan de poort zien we uitdrukkelijk dat de uitkeringsgerechtigden die nog niet aan het werk zijn, meer ontwikkeling en ondersteuning nodig hebben om aan de slag te kunnen gaan. Om hen vervolgens duurzaam uit de uitkering te houden, neemt de behoefte aan jobcoaching toe. En dat kunnen we inmiddels niet meer alleen. Vandaar dat we de samenwerking aangaan met erkende organisaties, zoals Jobstap.”

Nazorgcoach Veronie ten Berge kijkt in de eerste periode na plaatsing van de Heerlense kandidaten wat er nodig is om hen duurzaam aan te slag te helpen. Als daar structurele jobcoaching voor nodig is, schakelt zij met de twee contracteerde jobcoachorganisaties. Daarmee ontzorgen we de werkgever op de werkvloer en zorgen we ervoor dat de kandidaat zich thuis gaat voelen op de werkplek. Zo helpen we werkgevers aan werknemers en maken we onze samenleving tegelijkertijd een stuk inclusiever.

Gezamenlijk de kwaliteit van jobcoaching waarborgen

Fred Dijk: “Voor ons is dit een bijzonder moment in de intensivering van de onderlinge samenwerking. We werken al langere tijd samen maar niet op structurele basis. De behoefte aan jobcoaching wordt alsmaar groter omdat het voor onze kandidaten in de praktijk, bij de werkgever op de werkvloer, niet allemaal vanzelf gaat. De jobcoaches bij ons in dienst werken vooral voor de Sociale werkvoorziening en kunnen daarnaast niet ook nog kandidaten uit de Participatiewet begeleiden. Terwijl wij enorm veel waarde hechten aan de duurzaamheid van een plaatsing. Daarom kiezen we voor twee erkende organisaties die kwalitatief goede jobcoaching verlenen.”

Ton van Trienen, bestuurder Jobstap: “De afgelopen tien jaar is heel duidelijk geworden dat jobcoaching een serieus vak is, met een branchevereniging en een keurmerk. Jobstap en De Werkmeester zijn concullega’s van elkaar en we doen allebei vreselijk ons best om zoveel mensen aan het werk te helpen en vooral te houden. Een duurzame arbeidsrelatie tussen de verschillende partijen is hierbij het uitgangspunt. Wij zijn er heel trots op dat we deze samenwerking zo kunnen bekrachtigen.”

Renate Steins, algemeen directeur De Werkmeester: “Kennis en kunde zit niet alleen in een opleiding, daar is ervaring voor nodig. En wij hebben heel wat jaren ervaring in jobcoaching. Door met meerdere partijen samen te werken in dit vakgebied houd je elkaar ook scherp. Onderzoeken laten zien dat jobcoaching werkt bij het duurzaam aan het werk helpen van kandidaten. En ja het kost wat, maar het kost vele malen meer als mensen uitvallen op het werk. Of erger nog, thuis op de bank komen te zitten.”

Ook connecten met Jobstap?

Ook jobcoaching nodig? Wij ondersteunen graag! Kijk op onze website wat Jobstap voor jou kan doen. Je kunt ons natuurlijk ook bellen op 026-33 97 520 of mailen.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top