skip to Main Content
Trainer bij Educatyf

“Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu’un atome” Albert Einstein

Persoonlijke missie
Mijn missie is om mensen open te leren kijken naar de diversiteit aan mensenbreinen.

Werkwijze
Vanuit mijn ervaring als jobcoach en re-integratiebegeleider zie ik een grote meerwaarde van het delen van kennis en praktijkvoorbeelden. Verhalen van anderen kunnen inspireren en aan het denken zetten. In mijn rol als trainer streef ik ernaar om mensen te laten stil staan bij hun overtuigingen en handelen en op een open manier naar de diversiteit aan mensenbreinen te leren kijken. Op een praktische en ontspannen manier met en van elkaar leren leidt vaak tot intensieve en verhelderende sessies.

Contact?
(T) 06 83 98 49 02
(E) neijboer@jobstap.nl

Downloads: full (99x132)
Back To Top