skip to Main Content

EXTERNE JOBCOACHING

Als uw werknemer de subsidie aanvraagt, spreken we over externe jobcoaching. Als u zelf subsidie aanvraagt, dan noemt het UWV dat interne jobcoaching.

Uw werknemer kan subsidie voor jobcoaching aanvragen en vervolgens begeleiding vragen aan elke door UWV of gemeente erkende jobcoachorganisatie.

VOORDELEN

  • Een externe jobcoach is onafhankelijk en onpartijdig. Hierdoor kan hij handelen naar de belangen van werkgever én werknemer.
  • Een externe jobcoach kan door zijn ervaring en zijn onafhankelijke positie eerder en gemakkelijker in de privésfeer begeleiding geven. Dit is nodig wanneer belemmeringen of problemen die zich voordoen in de privéterreinen wonen en vrije tijd van invloed zijn op het werk (en andersom).
  • In sommige gevallen en situaties vraagt de begeleiding om meer deskundige expertise betreffende de problematiek en de specialisatie in arbeidsbeperkingen in combinatie met werken dan een collega of leidinggevende als interne jobcoach kan bieden.
  • Bij uitval of einde contract kan de loopbaanbegeleiding verder worden voortgezet indien er een vervolgtraject van bemiddeling ingezet wordt. Deze moet aangevraagd worden bij het UWV of de gemeente. Uiteraard kan door een externe jobcoach ook al bij het voorzien van een beëindiging van een dienstverband actie worden genomen om een alternatieve werkplek te organiseren.

MEER WETEN?

Jobstap levert maatwerk. Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@jobstap.nl of 026-33 97 520.

We hebben door heel Nederland locaties, zo zijn we altijd dicht bij u in de buurt. Op de kaart ziet u de steden waar wij een kantoor hebben. Is er bij u in de buurt geen kantoor? Geen probleem, onze coaches komen graag naar u toe.

Back To Top