skip to Main Content

JOBCOACHING

Met jobcoaching kun je de werkcompetenties van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten groeien zodat autonome deelname aan arbeid mogelijk wordt en blijft. Het optimale resultaat van jobcoaching is dat het werkgever en werknemer samen lukt om de werknemer zelfstandig (zonder inzet van een jobcoach) te laten functioneren. Soms blijft ondersteuning van een jobcoach echter noodzakelijk om duurzame inzetbaarheid te borgen.

20 jaar kennis & ervaring

Onze jobcoaches hebben veel ervaring. Met zijn expertise ondersteunt onze jobcoach de werknemer met een persoonlijk coachingsprogramma op zijn werk. In de meeste gevallen wordt jobcoaching vergoed door het UWV of de gemeente.

JOBCOACHINGSTRAJECT

Een jobcoachingstraject is voor elke werknemer anders en altijd op maat. Zo creëer je de perfecte omstandigheden voor een duurzaam dienstverband.

De jobcoach ondersteunt ook jou als werkgever bij de afstemming met jouw werknemer en de vormgeving van de optimale manier om goed en functioneel werknemerschap zo goed mogelijk tot uiting te laten komen en de werknemer zonder jobcoach te laten functioneren. Je kunt een coach van Jobstap inhuren, dan is er sprake van externe jobcoaching. Onze coach kan ook samen met een interne jobcoach aan de slag, dan spreken we van combi-coaching!

DE JOBCOACH:

  • ondersteunt werkgever en collega’s bij de communicatie/afstemming met de medewerker en directe collega’s;
  • maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de medewerker;
  • is betrokken bij het inwerkproces;
  • traint werknemers- en sociale vaardigheden op de werkvloer;
  • evalueert de voortgang en zet een actieplan uit;
  • zorgt voor afstemming met de andere levensgebieden om zo goed mogelijk te kunnen werken.

VOORDELEN JOBCOACHING

  • Een externe jobcoach is onafhankelijk en onpartijdig. Hierdoor kan hij handelen naar de belangen van werkgever én werknemer.
  • Een externe jobcoach kan door zijn ervaring en zijn onafhankelijke positie eerder en gemakkelijker in de privésfeer begeleiding geven. Dit is nodig wanneer belemmeringen of problemen die zich voordoen in de privéterreinen wonen en vrije tijd van invloed zijn op het werk (en andersom).
  • In sommige gevallen en situaties vraagt de begeleiding om meer deskundige expertise betreffende de problematiek en de specialisatie in arbeidsbeperkingen in combinatie met werken dan een collega of leidinggevende als interne jobcoach kan bieden.
  • Bij uitval of einde contract kan de loopbaanbegeleiding verder worden voortgezet indien er een vervolgtraject van bemiddeling ingezet wordt. Deze moet aangevraagd worden bij het UWV of de gemeente. Uiteraard kan door een externe jobcoach ook al bij het voorzien van een beëindiging van een dienstverband actie worden genomen om een alternatieve werkplek te organiseren.

MEER WETEN?

Wil je meer informatie over wat wij voor je kunnen betekenen, vanuit de verschillende labels van Jobstap Groep? Neem dan contact op via onze Frontoffice.

Altijd in de buurt

Stichting Jobstap is landelijk actief. We hebben locaties door heel Nederland, zo zijn we altijd in de buurt! We maken een graag een afspraak op kantoor of een andere locatie.

Back To Top