skip to Main Content

PARTICIPATIE IN JOUW REGIO

Als gemeente heb je de taak om maatschappelijke participatie te vergroten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe geef je dit als gemeente vorm, door onder meer zelf het goede voorbeeld te geven in het licht van social return? Gezamenlijk met UWV investeren we in deze groep mensen, zodat zij als ieder ander volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Bekijk hieronder welke diensten wij uitvoeren voor UWV en gemeenten door het land heen.

Download de flyer ‘Aanbod voor jouw regio’
Jobstap is een social enterprise
Met ruim 20 jaar kennis & kunde
Goede resultaten: zie impactoverzicht 2022
Noloc-gecertificeerde coaches
Een breed landelijk werkgeversnetwerk
Samen innoveren?

TRAJECTEN VOOR UWV EN GEMEENTEN

Wij begeleiden kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt, op iedere trede van de participatieladder! Wij voeren de volgende trajecten uit in opdracht van UWV en gemeenten door het land heen:

KENNIS EN KWALITEIT

Met een jobcoach van Jobstap ben je verzekerd van kwaliteit: onze coaches zijn noloc-gecertificeerd en hebben veel kennis en ervaring in huis m.b.t. diverse doelgroepen. Zij bieden kandidaten inzicht in zichzelf, hun talent en gaan samen aan de slag met het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Het doel is altijd een duurzaam dienstverband tussen werknemer en werkgever. Is onze coach overbodig geworden? Doel bereikt!

LANDELIJK NETWERK

Stichting Jobstap is landelijk actief. In de ruim 20 jaar dat we bestaan, hebben onze coaches in iedere regio een breed werkgeversnetwerk opgebouwd. Van MKB tot grootbedrijf. Zij kennen deze werkgevers goed en houden contacten warm, waardoor ze snel kunnen schakelen voor een werkervaringsplek of baan. Wij werken het liefst samen met alle betrokkenen in een traject.

JOUW ORGANISATIE ALS INCLUSIEVE WERKGEVER

Klaar voor de toekomst?

Inclusief ondernemen is de toekomst en diversiteit onder het personeel is een belangrijke factor voor goed werkgeverschap. Werknemers met een arbeidsuitdaging dragen bij aan een positief bedrijfsklimaat en organisatiedoelstellingen. Als inclusief werkgever ben je maatschappelijk betrokken en geef je eenvoudiger invulling aan SROI & wetgeving (Participatiewet). Vanuit ons label ‘Talent Inclusief’ bieden we maatwerk-oplossingen op het gebied van inclusief ondernemen en duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer over Talent Inclusief

MEER INFORMATIE?

Wil je meer informatie over wat wij voor je kunnen betekenen, vanuit de verschillende labels van Jobstap Groep? Neem dan contact op via onze Frontoffice.

Altijd in de buurt

Stichting Jobstap is landelijk actief. We hebben locaties door heel Nederland, zo zijn we altijd in de buurt! We maken een graag een afspraak op kantoor of een andere locatie.

Back To Top