skip to Main Content

Jobstap en Radboudumc: “Ondanks corona stijgt het aantal fte aan participatiebanen dit jaar”

Inclusieve ambities van Radboudumc

Om succesvol invulling te geven aan de wet Banenafspraak is het van belang voldoende draagvlak te creëren op de werkvloer. Vanuit die gedachte startten Jobstap en het Radboudumc drie jaar geleden een structureel samenwerkingsverband. Radboudumc heeft ambities op het gebied van participatie en inclusie. Zo willen ze een werknemersbestand dat de samenleving weerspiegelt, betaald werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de meerwaarde van diversiteit optimaal benutten. De doelstelling voor eind 2020 was oorspronkelijk het creëren van minimaal 100fte aan participatiebanen van 25,5 uur per week. Helaas gooit corona roet in het eten. Desalniettemin is er dit jaar sprake van een stijging in het aantal fte aan participatie banen bij Radboudumc.

Aan de slag met participatie & inclusie diverse afdelingen van Radboudumc

Welke vragen leven er op de verschillende afdelingen van het Radboud over de implementatie van het participatie- en inclusiebeleid? Wat doe je als er weerstand is op jouw afdeling? Welke twijfels of vooroordelen zijn er ten aanzien van collega’s uit de doelgroep? De adviseurs van Jobstap (vanuit het label Talent Inclusief) helpen deze vragen te beantwoorden. Medewerkers die nog in stereotypen denken veranderen hun kijk op de zaak aan de hand van de juiste doelgroepenkennis, informatie en ervaringen. Zo maakt het stigma plaats voor inzicht in de meerwaarde van participatie & inclusie voor de afdeling.

Boukje Gerrits en Wichert van den Brink van Jobstap gingen tot nu toe 15 afdelingen op. “In het begin moesten we ons vooral zichtbaar maken”, vertelt Boukje. “We begonnen met het waarom, hoe en wat van de wet Banenafspraak en collega’s uit de doelgroep. Want, welke talenten staan tegenover beperkingen? Aan welke werkplekaanpassingen kun je denken wanneer je iemand uit de doelgroep aanneemt? Welke vormen van begeleiding op de werkvloer zijn er eigenlijk?” Zij aan zij met de HR-adviseurs en afdelingsmanagers rolden Boukje en Wichert vervolgens, afhankelijk van de behoeften op de afdeling, draagvlaksessies, informatiebijeenkomsten, inloopspreekuur, adviesgesprekken, functiecreatie of ondersteuning bij werving & selectie uit. Ze maakten concrete afspraken voor vervolgstappen.

Functies creëren voor medewerkers uit de doelgroep

Adviseurs Wichert en Boukje creëren functies op verschillende afdelingen van Radboudumc, in samenwerking met de leidinggevende van de afdeling en operationeel medewerkers. Inmiddels zijn er vanaf mei 2019 15 kandidaten gestart op diverse afdelingen. Van afdelingsondersteuner bij Geriatrie en hospitality medewerker bij Oncologie, tot aan administratief medewerker bij Recruitment.

Videovergadering Jobstap & Radboud UMC

Bij Jobstap denken we graag mee op strategisch niveau, maar zijn we ook erg van de praktische oplossingen. Als blijkt dat er behoefte is aan het opstellen van een treffende vacaturetekst na het creëren van een functie, ontzorgen we de afdelingen door dit over te nemen. Als inclusieadviseurs houden Boukje en Wichert een vinger aan de pols op de verschillende afdelingen om de voortgang te bewaken. Vanuit het Radboudumc worden afdelingen die actief aan de slag gaan met het uitrollen van het inclusiebeleid op stimulerende wijze beloond.

“Logischerwijs blijven er veel vragen bestaan, ook ná het creëren van een functie. Over het omgaan met nieuwe taken, verwachtingen richting medewerkers uit de doelgroep, enzovoorts. Gelukkig zijn wij er dan om die vragen te beantwoorden en praktische oplossingen te bieden!”

Boukje Gerrits, adviseur inclusie/arbeidscoach bij Jobstap

Nauw contact tussen Jobstap en Radboudumc

Er is nauw contact tussen de inclusieadviseurs van Jobstap en HR van Radboudumc. “Zodra we nieuwe behoeften signaleren op de afdelingen, koppelen we dit terug aan Nory Burgers en Albert Witjes van HR”, licht Wichert toe. Vervolgens rollen we in samenspraak met hen acties uit. We hebben eens in de 6 weken een evaluatiemoment en houden elkaar daarnaast ook tussentijds op de hoogte: via telefoon, mail en de laatste tijd videobellen.

Succesjes om te vieren

Het inclusietraject verloopt in het algemeen erg goed. Succesjes van de afgelopen tijd zijn onder meer de autismetraining voor medewerkers van de afdeling Oncologie, gegeven door Han Dijkslag van zusterorganisatie Jobstap Educatyf. Maar ook de training Wet- en regelgeving voor de HR-officers. En niet te vergeten: de onlangs opgestelde vacatures bij Geriatrie en Oogheelkunde.

“Ik wil graag mijn enorme waardering uitspreken voor de mogelijkheden die er afgelopen jaar binnen jullie afdeling zijn gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik vind het echt mooi om te zien hoe jullie door enthousiasme en ervaring groeien en inclusiviteit hiermee het ‘nieuwe normaal’ is geworden. Een win-win voor de afdeling en de nieuwe medewerker.”

Nory Burgers, Adviseur HR-beleid & Erkend Jobcoach bij Radboudumc

Vooruitblik eind 2020

Eind 2020 100 fte aan participatiebanen: dat was het oorspronkelijke participatie- en inclusiedoel van het Radboudumc. Door veranderende omstandigheden is dat helaas niet meer haalbaar. Wél is het aantal participatiebanen bij het Radboud dit jaar van 46fte naar 52fte gestegen. Om deze groei voort te zetten focussen de partners komende tijd op nauwe samenwerking, waarbij de aanwezigheid van inclusieadviseurs Wichert en Boukje van Jobstap op de werkvloer geïntensiveerd zal worden (mits corona het toelaat).

Wat kun jij betekenen?

Wil jij net als het Radboudumc mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans geven om mee te doen? Neem voor de mogelijkheden contact op via info@jobstap.nl of 026-33 97 520.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top