skip to Main Content

Jobstap gaat samenwerking aan met Santé Partners

Jobstap en Santé Partners starten met een samenwerking om personeelstekort in de zorg te verminderen
Dit doen we door functiedifferentiatie banen creëren die werkdruk verlichten en waarde toevoegen voor cliënten.
We gaan de talenten van eigen personeel en dat van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal benutten. Dit moet uiteindelijk leiden tot een vermindering van het personeelstekort in de zorg. De samenwerking bestaat uit een onderzoek naar werkdruk en van hieruit functies te differentiëren of te creëren. Op deze manier kijken we naar een optimale inzet van mensen en middelen en verlichten we werkdruk. Uitgangspunt is dat deze banen van toegevoegde waarde zijn voor cliënten. Jobstap helpt bovendien met het zoeken naar en begeleiden van geschikte kandidaten voor gecreëerde functies.

Bedrijfsscan
Binnen de unit Thuiszorg en Wonen en Behandelen van Santé Partners starten we het onderzoek (bedrijfsscan).
Allereerst gaan we onderzoeken welke interne medewerkers hier een rol in kunnen spelen, vervolgens onderzoeken we of functies kunnen worden ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast bekijken we welke medewerkers nieuw personeel kunnen begeleiden, zoals zij-instromers of Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)-leerlingen. Met deze samenwerking verwacht Santé Partners mooie resultaten te boeken en zich te ontwikkelen als inclusieve zorgaanbieder.
Werving en begeleiding.

Als blijkt dat functies opgesplitst (gecarved) kunnen worden, helpt Jobstap mee zoeken naar geschikte kandidaten. De arbeidscoaches van Jobstap begeleiden mensen met een arbeidsbeperking om te ontdekken welke competenties men heeft en hoe ze dit optimaal in kunnen zetten. Bepaalde functies in de zorg kunnen dan ineens tot de mogelijkheden behoren.

Ron Axt, Raad van Bestuur-lid Santé Partners, over deze samenwerking: “Wij zijn een zorgorganisatie voor iedereen, zowel voor klanten als voor medewerkers. Dankzij deze samenwerking helpen we beiden en krijgen we een goed beeld van nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt en dringen we op deze manier het personeelstekort terug.”
Ton van Trienen, directeur Jobstap: “De missie van Jobstap is ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt bij te dragen aan de arbeidsmarkt. Voor Santé Partners zijn wij partner om samen met hen het beste uit hun mensen te halen en verborgen talenten weer te laten groeien.”

Eerste resultaten
Medio 2019 verwachten we de eerste positieve resultaten, als uit het onderzoek blijkt dat er
functies gecreëerd kunnen worden die de werkdruk verlagen en een bijdrage leveren aan de zorg
voor klanten.

Over Santé Partners
Santé Partners is in de Regio Utrecht en Midden-Gelderland de samenwerkingspartner in
jeugdgezondheid, zorg, wonen, welzijn en diensten. Met belevingsgerichte zorg en ondersteuning
in de eigen leefomgeving activeren we de kracht van mensen en dragen zo bij aan hun
welbevinden en vitaliteit. Dat doen we vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid. Zo geven we
vorm aan onze missie; het ondersteunen van mensen zodat zij kunnen leven, wonen en meedoen
zoals zij dat willen. Richting onze cliënten bieden wij deze zorg-, hulp en dienstverlening onder de
bekende en vertrouwde merken STMR en Vitras. Van verzorging en thuisverpleging,
maatschappelijk werk en begeleiding in huis tot jeugdgezondheidszorg en gespecialiseerde
verpleging thuis. En is thuis wonen niet meer mogelijk? In onze kleinschalige woonvormen bieden
wij zorg in een huiselijke sfeer door betrokken medewerkers. Ook daar voelt het als ‘thuis’!

Over Jobstap
De Jobstap Groep is een landelijk erkende integratie- en jobcoachorganisatie die succesvol mensen
met een arbeidsbeperking (veelal jongeren) bemiddelt naar werk en begeleidt tijdens werk. Vanuit
onze expertise ondersteunen wij organisaties bij het vormgeven van het inclusiebeleid, zodat
mensen met een arbeidsbeperking op een gelijkwaardige en passende manier kunnen participeren
in werk. Wij zijn de verbindende schakel tussen overheid en werkgevers.
Bij Jobstap geloven we dat iedereen wil meedoen in de maatschappij. Dat iedereen zijn talenten wil
inzetten en wil bouwen aan een toekomst met perspectief, ook als er sprake is van een
arbeidsbeperking. We zoeken naar mogelijkheden en ontwikkelen talenten. Dat is onze methodiek.
Een passend dienstverband voor onze cliënten met groeimogelijkheden, zodat ze blijvend en
duurzaam kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Zo halen wij het beste uit mensen, in het belang
van werkgever en werknemer. Door onze maatschappelijke missie zijn wij aangesloten bij Social
Enterprise NL.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top