skip to Main Content

Jobstap en Praktijkscholen: Een mooi succes!

Waar te beginnen?

Sinds enige tijd werkt Jobstap samen met praktijkscholen om leerlingen te begeleiden die de overstap naar werk moeten maken. Hierin werkt Jobstap al enkele jaren samen met Accent Nijkerk en sinds vorig jaar ook met Pro33 Amersfoort. En met succes! Lees verder om te zien hoe wij dit doen.

Accent Nijkerk

Al meerdere jaren hebben wij en Accent Nijkerk geregeld de samenwerking gezocht. Voorheen vooral back-up, maar toen kwam Corona. Leerlingen mochten uiteindelijk niet meer naar school en een werkplek vinden was al helemaal moeilijk. De samenwerking werd weer opgepakt, maar dan geheel coronaproof. Vorig jaar november hebben we deze nieuwe samenwerking gestart. Een nauwe samenwerking die als heel prettig wordt ervaren. ‘We zijn eigenlijk gewoon collega’s’, zegt onze arbeidscoach Linda Witteveen.

‘Als je met Jobstap samenwerkt heb je namelijk niet alleen je contactpersoon ter beschikking, maar een heel team! Het hele team denkt mee en iedereen zet zijn netwerk in om een plek voor de leerling te vinden.’

Wat we doen

Maar wat doen wij dan eigenlijk? Onze ondersteuning is eigenlijk heel praktisch. Accent Nijkerk heeft een leerling die al een baan/stage heeft gevonden en daar in het werk begeleid moet worden of een leerling die nog een baan/stage moet vinden. Ze doen een oproep aan ons of wij deze leerling kunnen helpen. We kijken in eerste instantie naar dat wat de leerling nodig heeft. Samen stellen we de doelen voor het traject af en wij krijgen vervolgens 10 uur om die doelen te realiseren. Dan gaan wij aan de slag met de leerling.

Afhankelijk van wat er nodig is voor de leerling kan onze coaching verschillen. De ene leerling heeft begeleiding op de werk- of stageplek nodig. Op deze plek begeleiden we soms niet alleen de leerling, maar ook de werkgever. Een werkgever die nog niet zoveel ervaring heeft met deze doelgroep kan het best lastig vinden om te weten wat de leerling nodig heeft, en hoe de leerling het beste aangestuurd kan worden. In andere gevallen heeft de leerling juist hulp nodig met het vinden van een plek en bij het kijken wat haalbaar en passend is. Dit laatste doen wij door Jobport te gebruiken (een online hulpmiddel waarin we vacatures kunnen matchen en testen kunnen inzetten) of een stageplek te regelen en te kijken wat iemand kan. Het kan ook de vraag zijn of betaald werk wel haalbaar is en dan onderzoeken wij of beschut werk misschien beter past.

‘Samen weten we meer! Door gebruik te maken van elkaars expertise werken we aan een succesvolle start op de arbeidsmarkt voor de leerlingen.’

Accent Nijkerk

Samenwerking

Tijdens het gehele traject zijn er korte lijntjes tussen Jobstap en Accent. We delen allebei de kennis die we hebben van de leerling. Accent heeft de leerling al jaren meegemaakt op school en kent de leerling vanuit dit oogpunt. Jobstap begeleidt de leerling op de werkplek en ziet hiermee weer een andere kant. Het begint met de warme overdracht vanuit Accent. Zij kennen de leerling en geven ons alle informatie die nodig is om het traject zo adequaat mogelijk op te pakken. Wij houden vervolgens Accent van het proces op de hoogte en laten het ook weten als het niet lukt om iemand te plaatsen.

Inmiddels hebben meerdere leerlingen al een baan gevonden en wij hebben laatst alweer meer uren gekregen om leerlingen te begeleiden. Al met al een succesvolle samenwerking!

Pro33 Amersfoort

Er was al langer samenwerking tussen Pro33 Amersfoort en Jobstap. Sinds december 2020 hebben we een samenwerkingsovereenkomst voor 12 uur in de week. Wij ondersteunen het stageteam met het vinden van stageplekken voor leerlingen en indien nodig begeleiden we ze daar. Twee van onze arbeidscoaches zijn hier actief in: Annet Sevink en Natascha Bosboom.

Wat we doen

Hoe pakken we dit aan? In het begin kregen wij een lijst met alle leerlingen die onze hulp nodig hebben en keken samen met het stageteam welke stappen nodig zouden zijn om elke leerling aan een stageplek te helpen. Daarna maakten de coaches en leerlingen kennis met elkaar in individuele gesprekken. Wij gingen vervolgens op zoek naar een geschikte stageplek in ons eigen netwerk, maar ook daarbuiten. Als er een mogelijke plek gevonden is, helpen we bij het gesprek (al dan niet in aanwezigheid van de mentor). Wanneer er een geschikte plek is gevonden, wordt er gekeken of de begeleiding op de plek door de mentor of door een van onze coaches zal worden gedaan.

‘Samen sterk met Jobstap gaan wij op weg naar werk.’

Pro33 Amersfoort

Samenwerking

We werken nauw samen en hebben regelmatig overleg over de aanpak en de nog te nemen stappen. Net als bij Accent Nijkerk kent de school de leerling al jaren en delen ze die kennis met ons. Wij brengen vervolgens onze kennis en ervaring in op het gebeid van de begeleiding, training en toeleiding naar werk. Ons einddoel is om voor alle leerlingen een stageplek te vinden of dat ze uitstromen naar een betaalde baan. Al enkele leerlingen zijn aan een stageplek geholpen en worden daar nu begeleid. De coaches, die zelf ook in Amersfoort wonen, zijn buiten het werk om al meerdere keren leerlingen op hun stageplek tegen gekomen. Bijzonder om iemand dan zo ook echt op zijn plek te terecht te zien komen.

De samenwerking beviel blijkbaar zo goed dat deze is verlengd met een groter aantal uren dan gepland. Na de voorjaarsvakantie zou de samenwerking nog maar 4 uur per week inhouden, maar uiteindelijk was Pro33 zo tevreden dat ze ons toch weer 12 uur in de week hebben gegeven. Pro33 zegt het zelf: ‘Samen sterk met Jobstap gaan wij op weg naar werk.‘

Meer weten?

Mocht je zelf als school ook zoekende zijn voor jouw leerlingen in het praktijkonderwijs naar een sterke verbinding met de arbeidsmarkt? Dan denken wij graag met je mee!

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top