skip to Main Content

JOBSTAP EN BORISBAAN PARTNERS

Boris is een aanpak die leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs helpt bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt. Via www.borispraktijkloket.nl kunnen scholen een praktijkverklaring aanvragen voor hun leerlingen. Door het ondertekenen van de praktijkverklaring geeft de praktijkopleider aan dat de leerling de werkprocessen en de onderliggende prestatie-indicatoren voldoende beheerst. De leerling kan met zijn verklaring aan anderen laten zien wat zijn mogelijkheden zijn.

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen rond het Boris Praktijkloket. Hoe zit het bijvoorbeeld met jongeren die de school al hebben verlaten; kunnen zij ook een Praktijkverklaring krijgen? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het Praktijkloket? Welke branches zijn al betrokken?
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.borisbaan.nl. Ook kunt u contact opnemen met Nico Burgman via n.burgman@s-bb.nl.

Boris Praktijkverklaring voor werkende jongeren en volwassenen

Via www.borispraktijkloket.nl kunnen scholen een praktijkverklaring aanvragen voor hun leerlingen. Maar hoe zit het met jongeren die de school al hebben verlaten? Ook zij kunnen een Praktijkverklaring krijgen. Het Waterland College in Leiden heeft hier ervaring mee opgedaan. Er kunnen niet alleen verklaringen worden uitgegeven aan jongeren die het onderwijs al verlaten hebben, maar ook aan zittende werknemers die geen mbo-diploma hebben behaald. We kregen hier vragen over vanuit branches, die graag willen voldoen aan de participatieafspraken. De participatieafspraken tussen kabinet en bedrijfsleven moet ruimte maken binnen bedrijven voor de plaatsing van werknemers met een beperking in betaald werk. Met de Vereniging Gehandicaptenzorg VGN zijn we in gesprek over het vastleggen van de werkprocessen die zittende werknemers beheersen.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top