skip to Main Content

"HET VALT OF STAAT MET GOEDE BEGELEIDING"

Invens heeft al geruime tijd een administratief medewerker in dienst, die begeleid wordt door een jobcoach van Jobstap. Na een intensieve begeleiding in de beginfase, voeren we nu elke twee à drie weken een gezamenlijk voortgangsgesprek met de medewerker en de jobcoach.”

Professioneel

“Wij zijn zeer te spreken over de diensten van Jobstap en de inspanningen van de jobcoach. Zij werkt zeer professioneel en is altijd goed op de hoogte. Ze kan zich goed verplaatsen in anderen, en weet de juiste toon aan te slaan. Ze wijst de medewerker op zijn verantwoordelijkheden en treedt daarbij streng op als dat nodig is. Ze grijpt op het juiste moment in, is kordaat en daadkrachtig.”

“Ook de werkgever wordt op zijn verantwoordelijkheden, rechten en plichten gewezen, en krijgt waardevolle tips gedurende het traject. De werkwijze van de jobcoach en van Jobstap past bij de onze.”

Goede begeleiding

“Voor het slagen van dit traject is de begeleiding door een jobcoach van essentieel belang gebleken. Zonder een jobcoach zou dit traject vroegtijdig zijn afgebroken. Het slagen van een dergelijk traject staat of valt met goede begeleiding. Die vinden we bij Jobstap.”

Back To Top