skip to Main Content

 

Cookie Policy Jobstap.

Het onderstaande cookiebeleid is van toepassing op alle sitebezoeken.
Onze complete privacyverklaring kunt u ook bekijken: privacyverklaring (PDF)

Via de website van Jobstap worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Jobstap acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Jobstap is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst kunt u bepaalde gegevens bij ons achter laten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om informatieaanvraag (via ons contactformulier) af te handelen:

NAW gegevens
Telefoonnummer
Emailadres

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Onze website maakt gebruik van Cookies:

  • Eigen cookies
  • Van onze WordPress website
  • Google Analytics / Search Console
  • Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in dit cookiebeleid
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit cookiebeleid. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Raadpleeg hiervoor onzeprivacyverklaring (PDF).

Back To Top